This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Modul 1: Kružno gospodarstvo

Provjerite svoje znanje!

1. Koje od navedenog obuhvaćaju vrste kružnog gospodarstva? Odaberi jedan:
2. Svjetska banka procjenjuje da će se globalni godišnji komunalni otpad povećati za koliko posto do 2050.?
3. Koliko je ciljeva održivog razvoja formulirano u Akcijskom planu EU?
4. U ovoj tranziciji prema kružnom gospodarstvu, poduzetništvo je ključna pokretačka snaga, postoji pet glavnih razloga zašto biste trebali razmotriti kružne poslovne modele ako ste poduzetnik, možete li odabrati točnih 5 razloga:
5. Navedite je li sljedeća tvrdnja točna ili netočna: Dokument „Zatvaranje kruga – Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo” može se smatrati dugoročnim strateškim dokumentom Komisije i stoga ima pravni značaj.
6. Navedite je li sljedeća tvrdnja točna ili netočna: Linearna ekonomija tradicionalno slijedi plan "uzmi-napravi-odbaci" korak po korak
7. Koja opcija točno navodi pet prioriteta strateškog dokumenta Europske komisije za transformaciju EU-a prema kružnom gospodarstvu?
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© 2024 Climate Champions. All rights reserved.
menuchevron-down